YOYO
一個善良且愿意傾聽的海歸女預測 師,喜好研究西方占星和塔羅,深研中國傳統八字,手面相,六壬和風水術,將之與心理學相聯系,獨創一派,相由心生,改心換相轉命
總好評率:99.81%   共 7498 次評價
 • 2018-10-23 21:09:28 匿名** YOYO
  挺好的
 • 2018-10-22 22:43:42 we** YOYO
  棒棒噠
 • 2018-10-22 20:10:15 匿名** YOYO
  五星好評!
 • 2018-10-21 22:42:04 匿名** YOYO
  五星好評!
 • 2018-10-21 21:41:24 wl** YOYO
  哈哈~聊天什么的最開心了!
 • 2018-10-21 21:00:08 丑得** YOYO
  五星好評!
 • 2018-10-21 18:41:23 匿名** YOYO
  五星好評!
 • 2018-10-20 22:40:29 匿名** YOYO
  五星好評!
 • 2018-10-20 22:05:45 wl** YOYO
  謝謝~么么噠~
 • 2018-10-20 16:09:45 藍寶** YOYO
  謝謝你!分析細致、明了!后期一定回來反饋~
 • 2018-10-20 14:33:17 佳帥** YOYO
  五星好評!
 • 2018-10-19 22:41:21 ke** YOYO
  五星好評!
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
老師推薦
 • YOYO 李淳風神算
 • YOYO 神算世家
 • YOYO 神緣
 • YOYO 易學傳人
 • YOYO 金星合月
 • YOYO 亮哥預測
 • YOYO 三足神鳥
 • YOYO 命卦先生
 • YOYO 六月息算命館
 • YOYO 乾坤無極
 • YOYO 太古神機
 • YOYO sai
 • YOYO YOYO
 • YOYO 風水狂人
 • YOYO 玉蟾折桂
 • YOYO 鼎平
 • YOYO hysen
 • YOYO 方易林
 • YOYO 九天仙女
 • YOYO 易居北方
 • YOYO 泰國預測大師
 • YOYO 皇極神數
 • YOYO 市井傳人
 • YOYO 神算神算
 • YOYO 王偉易
 • YOYO 妙悟
 • YOYO 天地人法
 • YOYO 太極易解人生
2018最快开奖历史记录